Програма

2010-04-20

Учебна програма за ВТОРИ срок на учебната 2013 / 2014:

  • Ученически курсове – курсове за деца на възраст от 4,5 години /забавачка/ до 14-15 годишна възраст /7-8 клас/.
  • Сертификатни курсове – курсове за ученици, владеещи дадения език на ниво В 1.1.
  • Записването на нови ученици в обявените курсове става след ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – УЧЕНИЧЕСКИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

НЕМСКИ ЕЗИК – УЧЕНИЧЕСКИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

НЕМСКИ ЕЗИК – СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

ФРЕНСКИ ЕЗИК – УЧЕНИЧЕСКИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – УЧЕНИЧЕСКИ КУРСОВЕ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

НЕМСКИ ЕЗИК – КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК 2013-2014